Wie wil ek wees en word?

Jy is ‘n kreatiewe slim brein, leier met topverkope-eienskappe, ‘n vorentoe denker, strateeg en meeste van alles ‘n top bemarker. Kortom, jy is die beste maar jy wil wil net nie vlieg nie, of ten minste so hoog so jy weet jy kan nie, ten spyte van jou talente voel dit deurgaans of jy nie deur die versperrings kom nie.

    “‘ ‘n Doel is nie altyd bedoel om bereik te word nie, maar dien dikwels as iets om te streef.” – Bruce Lee.

Voel jy dat jy dinge rofweg uitgewerk het, maar die besonderhede is onduidelik, jou suksesplan is ‘n bietjie mistig en jou strategiese plan word geparkeer ten gunste van kliënte en dringende werk. Ergste van als jou strategiese aksies kry nie die fokus wat hulle nodig het nie, en meeste van als strewe jy na beweging, aksie en groeiende resultate.  Definitief nie ‘n stowwerige 20-bladsy-strategie nie. Ten spyte van jou talle en verskeidheid van talente, is dit of daar ‘n plafon is waardeer jy nie kan breek nie. Is dit jy? Wat jy wel weet is dat jy meer duidelikheid moet kry oor wie jy is en meeste van als op wat jy moet fokus en wat jy wil bereik in die afsienbare toekoms. 

Dit is belangrik om te weet dat daar is nie net een benadering vir alle situasies nie. Elke ervaring en al jou beperking is uniek opsigself. Verbind jouself tot ‘n proses, nie ‘n doelwit nie. Wat ookal jou strategie begin by die begin, die redes en passies wat jou dryf, die hoekom’s en nog meer belangrik die waarom’s jy ‘n spesifieke taak aangepak het.

Wanneer ons vasgevang is in ons eie denke, moet ons bemagtig word, verlig word met strategiese visie oor hoe om die dryfkrag agter ons te vind. Ons moet geïnspireer word om ons persepsies uit te brei en in te tap in ons eie kreatiewe denke. Alles wat ons benodig is iewers verskuil in ons.  Dalk is dit gefragmenteerde denke wat geintergreer moet word? Wie weet. In tye wat dit blyk asof jy nie meer so seker is oor die doel of die redes wat jou dryf nie,  is dit nodig om na binne te kyk.  Doelwitte weer in heraanskouing te neem,  negatiewe persepsies te toets teen persepsies en weer te plot en plan aan al die redes waarom en waarom nie.

Dit is moeilik om sonder die nodige tegnieke en raamwerk sin uit te maak van ‘n warboel van gedagtes, emosies en verwagtinge wat daar geplaas word op jou as individue.  As vrou, ma, vriendin en entrepreneur is dit op die meeste van dae ‘n groot uitdaging om aan al die vereistes te kan voldoen, en ook in die proses iets van jouself as vrou behoue te hou. Dit is belangrik om van tyd tot tyd, objektief na jou eie werelde te kan kyk en te vra, is dit ek en is dit die spasie waarbinne ek my beste self kan en wil wees.  Is my platform so saamgestel dat ek binne my wereld my drome kan bereik?  Hoeveel van my wereld is omdat ek dit gekies het.  Of leef ek binne ‘n wereld waar wat ek is, wil wees en word, nie prioriteit is nie.

Wat ookal jou uitdagings is, dit is belangrik dat jy introspeksie hou, en bemagtig word om jou werelde te kan beheer, sinvol soos wat jy weet dit vir jou saak maak. Ons werkswinkel fokus op die individue en “tools” wat kan bemagtig in  eie persoonlike leef en werks wereld. Wanneer ons dieper delf, dit klankbord of net neerpen, kry ons perspektief, en ontdek ons die skatkamer van ons eie vermoens.  Ons reis na binne, skep ‘n ruimte vir ontwikkeling waarbinne ons eie gedrag geidentifiseer kan word, soveel so dat ons as individue ons wereld met meer beheer kan plooi en meer doelgerig ‘n lewe kan begin leef met fasette wat vir ons belangrik is. Het jy al na jou lewe gekyk van buite?  Konsepsualiseer jou wese, gedagtes en drome en begin ‘n lewe leef waarbinne jy die koers aandui.

Skryf in vir ‘n holistiese, kreatiewe en bemagtigs sessies, waar daar holisties gefokus sal word op jou as individue, hoe dit by jou as entrepreneur inskakel.  Hoe jou denke jou werkswyse, jou drome en wees beinvloed.  In die tweede sessie word alle inligting op ‘n geintergreerde wyse verwerk en gebruik om die grondslag vir fase 3 te wees.  Hier sal jy die geleentheid kry om op jou lewens reis jouself e ontdek.   Hoe ookal in kort is dit twee verrykings sessies wat fokus op die individue in konteks tot sy of haar drome, besigheid en die pad voorentoe.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *